Domain 2av6A02

2D domain diagram

Image for 2av6A02 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 2av6 chain A domain 02 (svg source)
Image for 2av6A02 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 2av6 chain A domain 02 (svg source)