Domain 2av6B01

2D domain diagram

Image for 2av6B01 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 2av6 chain B domain 01 (svg source)
Image for 2av6B01 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 2av6 chain B domain 01 (svg source)