Domain 3av1C00

2D domain diagram

Image for 3av1C00 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 3av1 chain C domain 00 (svg source)
Image for 3av1C00 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 3av1 chain C domain 00 (svg source)