Domain 3av2D00

2D domain diagram

Image for 3av2D00 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 3av2 chain D domain 00 (svg source)
Image for 3av2D00 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 3av2 chain D domain 00 (svg source)