Domain 3av2H00

2D domain diagram

Image for 3av2H00 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 3av2 chain H domain 00 (svg source)
Image for 3av2H00 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 3av2 chain H domain 00 (svg source)