Domain 5av5D00

2D domain diagram

Image for 5av5D00 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av5 chain D domain 00 (svg source)
Image for 5av5D00 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av5 chain D domain 00 (svg source)