Domain 5av8B00

2D domain diagram

Image for 5av8B00 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av8 chain B domain 00 (svg source)
Image for 5av8B00 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av8 chain B domain 00 (svg source)