Domain 5av8H00

2D domain diagram

Image for 5av8H00 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av8 chain H domain 00 (svg source)
Image for 5av8H00 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av8 chain H domain 00 (svg source)