Domain 5av9G00

2D domain diagram

Image for 5av9G00 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av9 chain G domain 00 (svg source)
Image for 5av9G00 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av9 chain G domain 00 (svg source)