Domain 5ku8A02

2D domain diagram

Image for 5ku8A02 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 5ku8 chain A domain 02 (svg source)
Image for 5ku8A02 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 5ku8 chain A domain 02 (svg source)