Domain 5av6C00

2D domain diagram

Image for 5av6C00 without ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av6 chain C domain 00 (svg source)
Image for 5av6C00 with ligands
2D diagram for domain PDB ID 5av6 chain C domain 00 (svg source)